Algemene Voorwaarden paardenvervoer service

-1. wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als uw paard naar ons oordeel niet in orde, moeilijk te vervoeren en/of te laden is.

-2. u dient bij het transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Dit is een wettelijke verplichting; alle eventuele bekeuringen betreffende het paardenpaspoort zijn voor rekening van de eigenaar van het paard.

-3wij hebben een normale inzittendenverzekering, u dient verzekerd te zijn voor uzelf en uw paard.

-4. voor schade bij het laden en lossen bent u zelf aansprakelijk, net als bij schade aan derden of materieel. Als uw paard tijdens het laden bij voorbeeld een auto indeukt dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk.

-5. wij kunnen niet door de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden voor evt. schade aan mens of dier.