Yoga

Jong- oud- lenig- ietwat stram- zonder of met lichamelijke beperking… Iedereen is welkom !!!

  • Datum: de Yoga start vanaf september 2019, informatie volgt.
  • Docente Judith Möller
  • plaats voor 10 personen
  • voor matjes wordt gezorgd